ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Ο κύλινδρος έχει 9 τραγούδια ( για περισσότερα αλλάζουμε κύλινδρο). Το κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύεται από μια από τις 9 εγκοπές (αυλάκια) του άξονα και αλλάζει με μια μικρή μετατόπιση του κυλίνδρου δεξιά-αριστερά. Το αυλάκι 1 αριστερά είναι το πρώτο τραγούδι, το 2 το δεύτερο κ.ο.κ.

Αυτή η κίνηση γίνεται ως εξής: