ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η λατέρνα είναι φορητή και μεταφέρεται στην πλάτη από δύο ιμάντες, ένα για κάθε ώμο:
Α. Ακουμπάμε την πλάτη μας στη πλάτη της λατέρνας και περνάμε το δεξί χέρι στο σταθερό ιμάντα. Με το αριστερό χέρι περνάμε τον αριστερό ιμάντα πάνω από τον αριστερό ώμο και ασφαλίζουμε την άκρη του μέσα στην τρύπα της κάτω γωνίας της πλάτης της λατέρνας.

Β. Κατά την τοποθέτηση της λατέρνας στη βάση της, πιάνουμε τα οριζόντια ξύλα της βάσης που εξέχουν

Σε περίπτωση μεταφοράς με αυτοκίνητο μπορεί να ξαπλώσει στην πλάτη χωρίς πρόβλημα.

Γ. Τοποθέτηση: Ποτέ σε μέρη που τη χτυπάει ο ήλιος. Προσοχή στα νερά, υγρά, βροχή κλπ. Μην αφήνετε ποτέ τη λατέρνα έξω το βράδυ σε υπαίθριο μέρος. Η λατέρνα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και κατασκευασμένη με μεγάλη ακρίβεια ,περισσότερο και από ένα πιάνο, με πολλές χιλιάδες εξαρτήματα και με πολλά ξύλινα μέρη που είναι ευάλωτα στην υγρασία και αλλαγές θερμοκρασίας.