ΧΟΡΔΙΣΜΑ

Η λατέρνα κουρδίζεται όπως ένα πιάνο. Μέσα στη συσκευασία διατίθεται ένα κλειδί για κούρδισμα. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει μόνος του από τη στιγμή που μπορεί να κουρδίσει μια κιθάρα ή κάτι απλό, αλλά κανονικά χρειάζεται χορδιστή πιάνων.

Για να βρεθεί ο σωστός τόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα βασικό ηλεκτρονικό όργανο κουρδίσματος (που πουλιέται σε όλα τα μουσικά είδη) ή ένα ήδη κουρδισμένο πιάνο.
Α. Σηκώνουμε το οριζόντιο καπάκι

Β. Βγάζουμε το κάθετο καπάκι με το πορτρέτο (μπούστο).

Γ. Βγάζουμε 3-4 εκατοστά έξω τη βέργα με τους σιωπητήρες (βαμμένη χρυσή με μαύρες νότες) για να ελευθερώσουμε τις χορδές. Για να γίνει αυτό σηκώνουμε πρώτα το μικρό μπροστινό χερούλι.

Δ. Κουρδίζουμε χτυπώντας με το νύχι ή με μια πένα τη χορδή και με το άλλο περιστρέφουμε το κλειδί κουρδίσματος

Ε. Οι νότες είναι γραμμένες επάνω στη βέργα με τους σιωπητήρες και στο επάνω μέρος του οργάνου (πάνω από τα κλειδιά)

A=ΛΑ D=ΡΕ G=ΣΟΛ
B=ΣΙ E=ΜΙ +=ΔΙΕΣΗ
C=ΝΤΟ F=ΦΑ
Το καινούργιο όργανο θέλει κούρδισμα αμέσως μετά τη μεταφορά. Αναλυτικότερα:

1ο χόρδισμα αμέσως

2ο χόρδισμα 1-2 μήνες

3ο χόρδισμα 2-4 μήνες

4ο χόρδισμα και επόμενα κάθε 6 μήνες

Αυτό το πρόγραμμα είναι όπως σε ένα καινούργιο πιάνο. Αυτή η λατέρνα έχει ξανασχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνει σταθερή όπως ένα πιάνο και να γλιτώσει από το μόνιμο πρόβλημα των παλιών λατερνών που ξεκουρδίζονταν συνεχώς και που στράβωναν και καταστρέφονταν κάτω από τις ίδιες τους τις δυνάμεις (στη πλάτη της λατέρνας υπάρχει πίεση 8000 kg από το τέντωμα των χορδών).

Τέλος, πρέπει να βάζουμε γράσο κάθε 100 ώρες χρήσης ή 1 φορά τον χρόνο ΜΟΝΟ στην κορυφή των καρφιών του κυλίνδρου με ένα ταμπόν ΚΑΙ στο σημείο επαφής του άξονα με το μαχαίρι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οπουδήποτε αλλού.